Jak má vypadat rezervační smlouva u prodeje nemovitostí?

Když si budete kupovat nemovitost, přes realitní kancelář bude Vás čekat podpis rezervační smlouvy. Rezervační smlouva potvrzuje kupní cenu, a určuje termíny kroků, které budou následovat. Rezervační smlouvu obvykle podepisuje zájemce o koupi, realitní kancelář a prodávající. Tato smlouva je trojstranná. Realitní kancelář se tak zavazuje, že nemovitost nebude nabízet nikomu jinému a připraví k dohodnutému termínu potřebnou dokumentaci. Kupující se tak zavazuje, že podepíše ve sjednaném termínu kupní smlouvu. Blokovací depozitum vždy odpovídá výši provize RK včetně DPH a je považováno za první splátku kupní ceny nemovitosti. 

Co je potřeba ve smlouvě ošetřit

Rezervační smlouvu  připravuje realitní kancelář. Ve smlouvě je uvedeno následující:

  • Informace o nemovitosti. Nemovitost by měla být ve smlouvě specifikována co nejkonkrétněji. Uvádí se vše, co je předmětem prodeje – pozemky, zahrady, garáže, sklepy, vybavení. Ve smlouvě by měli být uvedeny  právní vady a věcná břemena. Na co všechno se zeptat před koupí bytu?
  • Nejdůležitější položkou je kupní cena a její způsob úhrady kupní ceny. Důležité je vyjasnit, jak proběhne úhrada kupní ceny. Obvyklý postup je úschova kupní ceny před podpisem kupní smlouvy u nezávislé  třetí strany. Může jí být banka, notář nebo advokát, ale taky realitní kancelář. Převod kupní ceny na účet prodávajícího z úschovy je pak obvykle podmíněn zápisem vlastnického práva kupujícího do katastru.
  • Rezervační poplatek. To, že se obě strany dohodnou na rezervaci nemovitosti, stvrdí nejen podpisem smlouvy, ale kupující zaplatí rezervační poplatek. 
  • Platnost rezervace – Pokud kupující hradí cenu nemovitosti z vlastních prostředků, udává se nejčastěji 30 denní rezervační lhůta. Když je nutné vyřizovat hypotéku, prodlužuje se tato doba na 60 – 90 dní – s tím vám poradíme. 
  • Nedodržení podmínek rezervační smlouvy. Rezervační smlouva by měla jasně vymezit případné následky, kdyby jedna ze stran nenaplnila dohodnuté termíny. 

Stát se mohou následující situace: 

  • Vyjdou na povrch právní vady (zástavy, věcná břemena), na které jste nebyli zatím upozorněni
  • Pokud majitel nemovitosti odstoupí od prodeje, odmítne uzavřít kupní smlouvu z jiného důvodu nebo nemovitost prodá jinému zájemci.
  •  Banka Vám neschválí hypoteční úvěr 
Jak nepřijít o rezervační poplatek za prostředkování prodeje nemovitosti? 

Vážný zájem o nemovitost se dokazuje podpisem rezervační smlouvy, ale také úhradou rezervačního deposita. K častým obavám kupujících samozřejmě patří, že by snad o složenou zálohu mohli přijít. Proto je vhodné ještě před tím, přemýšlet o financování nemovitosti. A mít jasně stanoveno jak budete částku za nemovitost hradit ve smluveném čase. Pokud financujete nemovitost přes RX finance, tak při souhlasu prodávajícího, Vám rezervační poplatek vrátíme v případě, že financování nebude schváleno. Jak na financování družstevního bytu?

RE/MAX

bRNO A OKOLÍ

telefon

+420 773 750 076

Email

bara.hlavkova@re-max.cz