Prodej zděděné nemovitosti

Prodej nemovitosti z dědictví může být emocionálně náročným procesem, který však může také otevřít nové možnosti a přinést finanční stabilitu pro Vás i Vaši rodinu. Aby byl tento proces co nejhladší, je důležité postupovat s plánem a uváženě. Následující řádky vám představí klíčové kroky, které je vhodné zvážit při prodeji zděděné nemovitosti.

Domluva s dalšími spoluvlastníky je klíčovým krokem při prodeji zděděné nemovitosti. Každý spoluvlastník má své zájmy a potřeby, a proto je důležité vytvořit otevřenou a respektující komunikaci. Společná dohoda může zahrnovat rozhodnutí o ceně nemovitosti, termínu prodeje, rozdělení finančního výnosu a dalších podmínkách. Zohlednění názorů a souhlas všech spoluvlastníků přispívá k úspěšnému průběhu prodeje a minimalizuje potenciální konflikty.

Odhad nemovitosti: Důkladné zhodnocení nemovitosti je zásadním krokem. Získejte přehled o aktuální hodnotě nemovitosti, abyste měli reálnou představu o potenciálním prodejním zisku. Můžete zvážit profesionální ocenění nemovitosti, které poskytne objektivní odhad. 

Finanční plánování: Před prodejem si stanovte jasné finanční cíle. Zvažte, jakým způsobem hodláte využít výnos z prodeje. To vám pomůže určit, zda je vhodné prodat nemovitost okamžitě nebo ji držet, případně si ji nechat a ostatní spoluvlastníky vyplatit. 

Opravy a údržba: Pokud je nemovitost ve špatném stavu, zvažte provedení oprav a údržby. Opravy mohou zvýšit hodnotu nemovitosti a atraktivitu pro potenciální kupce. Nicméně se ujistěte, že náklady na opravy nebudou převyšovat potenciální zisk z prodeje.

Zjistěte závazky na nemovitosti: Pokud je na nemovitost hypotéka nebo jsou na ní dluhy, najděte jakým způsobem budou tyto závazky splaceny. Někdy může být výhodné provést prodej a zároveň vyrovnat finanční závazky.

Výběr realitního makléře: Zvažte spolupráci s realitním makléřem. Makléř vám pomůže s prodejní strategií, marketingem nemovitosti a jednáním s potenciálními kupci. 

Příprava nemovitosti k prodeji: Nemovitost by měla být připravena pro prohlídky potenciálními kupci. Zajistěte, aby byla čistá, upravená a atraktivní. Dobře prezentovaná nemovitost má větší šanci na rychlý prodej.

prodej poloviny domu

Prodej zděděné nemovitosti může být náročný, ale s pečlivým plánováním a odborným poradenstvím můžete dosáhnout úspěšného prodeje a dosáhnout svých finančních cílů. Důležité je zůstat pružný a adaptabilní v průběhu celého procesu.

 

Na co si dát pozor při prodeji zděděné nemovitosti? 

  • Dokumentace: Ujistěte se, že máte veškerou dokumentaci související se zděděním nemovitosti. Patří sem dědický soupis, závěť, potvrzení o vkladu do katastru nemovitostí a další relevantní dokumenty.
  • Vlastnické právo: Ověřte, zda máte jasné a nepopiratelné vlastnické právo k nemovitosti zjistěte kdo další s vámi zděděnou nemovitost vlastní. Pracujte s právním poradcem, aby byla tato otázka pečlivě vyřešena. 
  • Věcná břemena na nemovitosti: Zjistěte jaká jsou břemena a zástavy na nemovitosti. 

DOTAZNÍK ODHAD CENY NEMOVITOSTI ZDARMA

KONTAKTUJTE MĚ

Brno a okolí

Telefon

+420 773 750 076

Email

bara.hlavkova@re-max.cz

Rádi Vám pomůžeme s profesionálním a rychlým prodejem nemovitosti. Vždy se snažíme získat co nejvyšší cenu, například aukcí nemovitosti.