jak na oceňování pozemků?

Častou cestou pro oceňování pozemků může být cesta pomocí BPEJ”, která vypovídá o kvalitě pozemků. Skutečná tržní cena ale může být vyšší. Na tržní cenu mají vliv zejména následující skutečnosti:

 

  • Nájemní smlouva pozemku
  • druh pozemků (orná půda, trvalé travní porosty, jiné),
  • Žádanost lokality
  • celková výměra a počet samostatných pozemků, tvar pozemků,
  • přístupová cesta k pozemkům,
  • průběh pozemkových úprav v lokalitě,
  • Územní plánování a potenciální možnost výstavby
  • Možnost převedení pozemku na stavební parcelu

Při stanovení tzv. odhadní ceny se vychází ze zákona o oceňování a oceňovací vyhlášky. Dle této vyhlášky se při ocenění zemědělských pozemků vychází z ceny dle BPEJ (viz. výše – „cena dle BPEJ“). Odhadní cena nemá přímou souvislost s tržní cenou a většinou je tržní cena výrazně vyšší než cena odhadní.

 

Odhad ceny pozemku ZDARMA. 

E-book na co si dát pozor

RE/MAX

bRNO A OKOLÍ

telefon

+420 773 750 076

Email

bara.hlavkova@re-max.cz

E-book na co si dát pozor