Jak zdanit příjem z prodeje nemovitosti?

Příjem z prodeje nemovitosti musí být, jako další příjmy, zahrnutý do daňového přiznání. Jedná se o daň z příjmů získaných prodejem nemovitosti se sazbou 15 %. V případě dražších nemovitostí se částka může vyšplhat i na několik stovek tisíc, což významně sníží čistý výnos z prodeje. Proto je daň třeba myslet hned na začátku u stanovení kupní ceny. Nicméně existují případy, ve kterých je příjem od daně osvobozen. Jednou z nich je splnění časového testu – doby, po kterou v nemovitosti žijete nebo ji vlastníte. 

Daně z nemovitých věcí

•Plátcem daně je každý, kdo vlastní nemovitost na území ČR

•Sazba dle výměry nemovitosti a danými koeficienty

•Ke stavu k 1. 1. daného roku v daném kraji

•Podání do 31. 1., 1x, po té jen v případě změny

•Platba 1x ročně do 31. 5.

•Nutnost se z této daně odhlásit, pokud již nejsem vlastníkem

Časový test při prodeji nemovitosti v roce 2024

Od roku 2021 je prodloužení tzv. „časového testu“. Prodávající, kteří získali nemovitost před 1. lednem 2021, nemusí platit daň, pokud mezi datem získání a prodejem uplyne minimálně 5 let. Pro nemovitosti získané po 1. lednu 2021 platí desetiletá lhůta.

V roce 2023/2024 tedy platí pravidlo, že pokud se snažíte vyhnout se dani z prodeje nemovitosti, musíte vlastnit nemovitost minimálně 10 let.

To znamená, že pokud nyní kupujete byt jako investici, budete muset počkat deset let, než budete osvobozeni od daně. Pokud jste si byt pořídili v roce 2020, musíte ho vlastnit minimálně pět let.

U nemovitostí, které jste získali dědictvím, se počítá doba, po kterou předchozí majitel nemovitost vlastnil. Pokud jste tedy právě zdědili dům po babičce, ve kterém žila 20 let, můžete jej prodat bez obav. Podmínkou je dědictví od příbuzného v přímé linii. Pokud zdědíte po tetě, doba jejího vlastnictví se nezapočítává.


V JAKÝCH PŘÍPADE NEMUSÍM ZDANIT PŘÍJEM Z PRODEJE?

Předchozí bydlení v nemovitosti

Od daně je prodávající nemovitosti osvobozen v případě, že bezprostředně dva roky před prodejem v nemovitosti bydlel

Prodávající nemusí mít na adrese hlášeno trvalé bydliště. Většinou to pak prokazujete dokládáním faktur za úhradu elektřiny a jiných výdajů spojené s užíváním domu. 

Co se rozumí pod pojmem bydliště?§2 odst. 4 ZDP

Místo, kde má poplatník stálý byt za okolností, z nichž lze usuzovat na jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat Stálým bytem se pak rozumí byt, který je poplatníkovi kdykoliv k dispozici podle jeho potřeby, ať již vlastní nebo pronajatý Tento byt může být poplatníkem pronajat jiné osobě formou, která umožňuje podle potřeby poplatníka jeho užívání bez prodlevy Úmysl poplatníka zdržovat se trvale ve stálém bytě se posuzuje vzhledem k okolnostem jeho osobního a rodinného stavu, má- li zde rovněž např. manželku (děti, rodiče, nebo zda byt je využíván v návaznosti na jeho ekonomické aktivity (zaměstnání apod. V praxi to nejčastěji bývá trvalý pobyt)

Peníze z prodeje použít na další bytovou potřebu

Prodávající je osvobozen pokud  peníze za prodej použil k uspokojení vlastní bytové potřeby

Podmínkou je využití celé částky z prodeje do jednoho roku od obdržení kupní ceny a zároveň musel před prodejem v nemovitosti bydlet.

 

Chystáte se prodávat nemovitost? Víte jaké jsou nejčastější chyby při prodeji nemovitosti? 

RE/MAX

BRNO A OKOLÍ

telefon

+420 773 750 076

Email

bara.hlavkova@re-max.cz