Kupní smlouva pro prodej nemovitosti – na co si dát pozor

Budete kupovat nebo prodávat Vaši nemovitost? Kupní smlouva už je vrcholem celého procesu koupě nemovitosti a je také často v pořadí třetí nebo čtvrtou smlouvou, kterou budete podepisovat. 

Jednou ze základních náležitostí kupní smlouvy je popis nemovitosti. Pokud půjde o byt, musíme si dát pozor, zda bytová jednotka byla vymezena podle zákona o vlastnictví bytů nebo podle nového občanského zákoníku. Tím se bude řídit nejen popis jednotky a spoluvlastnického podílu na nemovitosti, ale i obsahové náležitosti smlouvy.

Nový občanský zákoník dále zakotvuje zásadu, že stavba je součástí pozemku, takže se vám může například stát, že vám druhá strana při koupi rodinného domu nabídne k podpisu kupní smlouvu, která bude obsahovat jen převod pozemku. Pokud je vlastníkem stavby i pozemku ta osoba, bude taková úprava správná.

Co si před prodejem zkontrolovat?

Vlastníky nemovitosti z katastru nemovitostí 

 vymezení prodávajícího a kupujících. Prodávající musí být samozřejmě majitel nemovitosti zapsaný v katastru nemovitostí. Pokud je vlastníků více, musí být uvedeni všichni.

Popis předmětu koupě a právní vady nemovitosti

Povinnost prodávajícího konkrétně a detailně specifikovat všechny vady nemovitosti, a to jak faktické, tak právní. Právě nedostatečný popis stavu nemovitosti, či dokonce zatajení skutečností, je nejčastějším důvodem pozdějších sporů smluvních stran.  

Smluvní pokuty a závazky

Kupní cena nemovitosti a její bezpečná úschova

Kupní cena u nemovitostí je zpravidla vysoká a nikdo nechce o peníze přijít. Proto je takřka pravidlem, že tato cena bývá splatná skrze advokátní úschovu. Úschova funguje tak že třetí, nezávislý, uschová pro obě strany kupní cenu na dobu od podpisu kupní smlouvy do převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí. Teprve poté ji druhé ze stran vyplatí.

Předání nemovitosti

Podpisy – Podpisy nechte ověřit, stačí na poště nebo pracovišti Czech Pointu. Strany však nemusí podepisovat zároveň na jednom místě.

Nestahujte SMLOUVY Z INTERNETU poraďte se raději s právníkem 

Doporučujeme využít advokáta. Pokud se na něj spolehnete, budete klidně usínat s pocitem, že v kupní smlouvě nemáte žádné nedostatky, které by vám mohly pěkně znepříjemnit život

Nákup a prodej domu či bytu navíc bývají natolik zásadními životními kroky, že se zde vyplatí svěřit tento proces do rukou odborníků. 

Současně s kupní smlouvou se ještě podepisuje smlouva o úschově. Teprve po provedení zápisu v katastru se peníze vyplatí prodávajícímu. To vše kvůli tomu, že změna v katastru nemovitostí trvá úřadu zpravidla kolem 30 dní. Jak by měl vypadat, vklad na katastr nemovitostí? Bez úschovy by nastala situace, kdy má prodávající vaše peníze na účtu, ale vy stále nejste vlastníkem nemovitosti. Pokud by z nějakého důvodu k převodu nedošlo, mohl by být problém dostat peníze zpátky.

Kupující by měl vědět, že poté, co nemovitost koupí, je povinen podat daňové přiznání, a to na začátku následujícího kalendářního roku. Pro prodávajícího je naopak důležité vědět, jakou daň a za jaké období ještě platí a jakou již ne.

RE/MAX

BRNO A OKOLÍ

telefon

+420 773 750 076

Email

bara.hlavkova@re-max.cz