PRODEJ NEMOVITOSTI V DĚDICKÉM ŘÍZENÍ

Často se setkáváme s otázkou, zda může být nemovitost prodána ještě před ukončením dědického řízení. Lidé se na nás také obrací s poptávkou o vypracování tržního posudku ceny na zděděnou nemovitost. 

Pokud dědické řízení probíhá není možné nemovitost prodat. Nejprve je třeba vše vyřídit u notáře, toho bude zajímat i posudek tržní ceny – který Vám rádi ZDARMA vypracujeme. 

Dědic je vlastníkem nemovitosti dnem úmrtí zesnulého, ale tohle notář potvrzuje až zpětně. Pokud dědické řízení ještě probíhá, nemovitost je možné užívat. S přestavbami a prodejem je lepší počkat, dokud není notářem dědictví potvrzeno. 

Pokud máte v plánu zděděnou nemovitost prodat, je možné podepsat kupní smlouvu na prodej nemovitosti až v okamžiku nabytí právní moci dědického rozhodnutí.  Pokud byste měli kupce na nemovitost ještě dříve je řešením podepsat smlouvu o smlouvě budoucí kupní.  Ta stanoví závazek, že nemovitost bude na zájemce převedena právě v okamžiku, kdy se předpokládaný dědic stane právoplatným vlastníkem nemovitosti.

Jako prodávající se na kupní smlouvu uvádí ten dědic, který nemovitost podle rozhodnutí notáře zdědil. U prodávaných nemovitostí jako dědictví se často setkáváme s tím, že nemovitost zdědí více dědiců. Vzniká tak spoluvlastnictví – proto je potřeba souhlas všech spoluvlastníků o prodeji. Každý z vlastníků musí podepsat kupní smlouvu. Nemovitost nabytá z dědictví není zahrnuta do společného jmění manželů, není tak k prodeji potřeba souhlas manžela nebo manželky dědiců. 

Více dědiců horší domluva

Prodej nemovitosti, kterou zdědilo více majitelů, má vždy složitější průběh. Z praxe máme osvědčené, že je lepší zvolit jednoho zástupce, který si vezme prodej na starost. V případě neshod se nám dobře osvědčuje spolupráce s makléřem, který slouží jako mediátor a komunikuje se všemi. Díky našim zkušenostem dokážeme připravit profesionální odhad tržní ceny nemovitosti a nebudou pak vznikat dohady o ceně, za kolik vlastně nemovitost nabídnout. To jakými podíly se bude cena z prodané nemovitosti dělit je již na dohodě dědiců, většinou jde rovným dílem. 

Odhad ceny nemovitosti pro dědické řízení 

Dědicové často chtějí aby odhad ceny nemovitosti vyšel co nejnižší, aby měli co nejnižší poplatky u notáře nebo aby se vzájemné vyplácení spoluvlastníků dostávalo, co do nejmenších částek. Nicméně pokud je záměrem nemovitost poté prodat, je potřeba si uvědomit že rozdíl mezi prodejní a pořizovací cenou podléhá dani, pokud nejste v řadě přímé. Nebo pokud nebyla nemovitost vlastněná původním majitelem více jak 5 let. Takže ve výsledku je lepší nabít nemovitost již za reálnou tržní cenu. 

Předkupní právo

Výsledkem dědického řízení je často spoluvlastnictví jedné nemovitosti. Jedna nemovitost může mít několik vlastníků, kteří vlastní ideální podíly. Kdyby kdokoliv z nich chtěl svůj podíl prodat, má povinnost ho před prodejem nejdříve nabídnout ostatním spoluvlastníkům. Nemovitosti musí být nabídnuta spoluvlastníkům jen v době šesti měsíců od nabytí vlastnictví k těmto podílům.

Chcete pomoci s prodejem zděděné nemovitosti? Obraťte se na nás! Máme s těmito typy prodeje nemovitostí zkušenosti. 

ODHAD CENY NEMOVITOSTI PRO DĚDICKÉ ŘÍZENÍ

Potřebujete odhad ceny nemovitosti pro dědictví? Často se na nás s tímto požadavkem klienti obrací. Pokud s námi budete nemovitost prodávat, vytvoříme Vám odhad ceny Vaší nemovitosti zcela zdarma.

Není potřeba drahý znalecký posudek od soudního znalce – cenu vám může určit profesionální realitní makléř se znalostí trhu. 

Jak se určuje odhad ceny pro dědické řízení? 

Hodnota majetku pro dědictví se na základě zákona č. 99/1963 Sb., určuje tzv. obvyklou tedy aktuální tržní cenou. V minulosti byl vyžadován znalecký posudek zpracovaný podle vyhlášky o oceňování majetku. Ale se zrušením daně pro fyzické osoby, tento odhad není povinný. Nicméně notář potřebuje doložit tržní odhad ceny nemovitosti. 

Bude Vám pravděpodobně stačit tržní odhad ceny, který vychází z aktuálních cen na trhu s nemovitostmi – obraťte se na nás a odhad Vám vypracujeme. 

Při vypracování odhadu zohledňujeme skutečné tržní ceny zrealizovaných obchodů, které získáváme na základě dat z katastru nemovitostí, dále pracujeme s cenovými mapami a především vycházíme z našich zkušeností s realizovanými prodeji obdobných nemovitostí v dané lokalitě. Denně sledujeme vývoj na trhu a specifika, která do tržních odhadů nepřímo vstupují – jako úrokové sazby, stavba nových bytů nebo domů a další podmínky na stále se měnícím trhu. 

Proč si nechat zpracovat tržní odhad ceny u nás?

  • ozveme se Vám nejpozději do 48h od vyplnění formuláře
  • profesionálně Vám zpracujeme tržní odhad ceny i s porovnáním nemovitostí v okolí Vaší nemovitosti
  • řekneme Vám za jakou cenu by se dala nemovitost ihned prodat
  • poradíme Vám, jakým způsobem prodat ještě za vyšší cenu
  • garantujeme Vám spokojenost, stovkám klientům jsme vypracovali tržní odhad
  • v případě Vašeho zájmu, Vás zastoupíme v prodeji

Jak bude probíhat dědické řízení a kdy můžete nemovitost prodat? 

  1. Zahájení řízení – dědicům je přidělený notář státem, aby byla zachována nestrannost. 
  2. Notář– Ten bude zjišťovat, zda existuje závěť, dědická smlouva nebo listina o vydědění. Pak dá dohromady potenciální dědice a prověří je v centrální evidenci obyvatel.
  3. Předložení potřebných dokumentů –  bude od vás ale potřebovat soupis nemovitého majetku s odhadní cenou. Notář si také ověří informace o děděné nemovitosti na katastru nemovitostí. Jeho úkolem je navíc oslovit pojišťovny a banky. Je možné, že tam přijde na dluhy, které budou součástí dědictví. 
  4. Jednání s notářem – než k němu dojde, uplynou od předběžného šetření zhruba dva měsíce. Tohoto setkání by se měli zúčastnit všichni dědicové. Bude se totiž dělit majetek. Po skončení dědického řízení, můžete nemovitost prodat. 

Statistiky ukazují, že většina dědických řízení je vyřízena do čtyř měsíců ode dne, kdy notář obdrží váš případ.

Chcete prodat Vaši nemovitost jakmile ji zdědíte? Rádi Vám poskytneme bezplatnou konzultaci k prodeji Vaší nemovitosti, za maximální cenu.

DOTAZNÍK ODHAD CENY NEMOVITOSTI ZDARMA

RE/MAX

BRNO a okolí

telefon

+420 773 750 076

Email

bara.hlavkova@re-max.cz