Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) pri prodeji nemovitosti

Plánujete prodat rodinný dům? Před zahájením prodeje budete potřebovat průkaz energetické náročnosti neboli také jinak řečeno – energetický štítek. Při prodeji domu je požadovaný jako ochrana spotřebitele. Potenciální zájemce by měl vědět, jaké budou náklady na bydlení. 

Co je energetický štítek?

Energetický štítek budovy (dle vyhlášky Průkaz energetické náročnosti budovy – PENB) stanovuje, kolik energie za rok daný objekt spotřebuje (v MWh).

Kdy potřebujeme?

 • Při prodeji a pronájmu, nejpozději v den podpisu smluv
 • Při nabízení, pokud není k dispozici, označíme nabídku „G“
 • Platnost 10 let (pokud nejsou po celou dobu provedeny úpravy větší než 25 % na opláštění domu)

Průkaz energetické náročnosti - kdy ho potřebuji?

Kdy nemusí být?

 • Církevní stavby, stavby pro bohoslužby, rekreační stavby
 • Vztažná plocha menší než 50 m 2
 • Kulturní památky
 • Stavby před r. 1947 pokud do dnešní doby nebyly provedeny úpravy (plášť, okna, dveře, vytápění)

VÝPOČET ZAHRNUJE ENERGIE DOMU POTŘEBNÉ K:

 • vytápění
 • ohřevu a přípravě teplé užitkové vody
 • osvětlení
 • chlazení
 • větrání
 • úpravu vlhkosti

Co je potřeba na vyhotovení energetického štítku?

AKTUÁLNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
 • Stavební technická zpráva
 • Stavební půdorysy jednotlivých podlaží
 • Typické řezy
 • Pohledy
 • Skladby konstrukcí (stěny, podlahy, střecha, okna a dveře)
 • Údaje o vytápění (technická zpráva s parametry systému)
 • Údaje o ohřevu TUV (technická zpráva s parametry systému)
 • Typ osvětlovací soustavy a její ovládání
 • Údaje o klimatizaci, vzduchotechnice, fotovoltaických či solárních panelech (technická zpráva s parametry systému)
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Ty si zajistíme z katastru nemovitostí. 

 

KDO ODPOVÍDÁ ZA ZAJIŠTĚNÍ ŠTÍTKU?

Odpovědnost za zajištění nese prodávající. Za ním jdou sankce v případě nesplnění. Zda se energetický štítek při prodeji doložil, kontrolují inspektoři ze Státní energetické inspekce. Vyhotovené průkazy jsou zasílány na MPO, je tedy snadné zjistit absenci průkazu energetické náročnosti.

Při prodeji bytu 

U bytových domů musí štítek zajistit společenství vlastníků jednotek. 

Vlastník bytu vyzve společenství vlastníků jednotek o vystavení ověřené kopie průkazu PENB na celý dům. Pokud ho ani po písemné žádosti neobdrží, může průkaz energetické náročnosti nahradit vyúčtováním dodávek energií za poslední tři roky. Než majitel bytu průkaz dostane, musí v případných inzerátech, kde byt nabízí k prodeji, uvádět nejhorší energetickou třídu G.

Pokud bude vlastník prodej své nemovitosti inzerovat, má povinnost zajistit uvedení energetické náročnosti v informačních a propagačních letácích. Zákon praví „v informačních a reklamních materiálech“ je poměrně široká, takže doporučujeme uvádět náročnost v jakékoliv inzerci.

Prodávající je povinen energetický průkaz či jeho ověřenou kopii předložit možnému kupujícímu před uzavřením kupní smlouvy na nemovitost. 

Co se může stát prodávajícím, pokud v případech stanovených zákonem nepředloží kupujícímu energetický štítek?

Fyzická osoba může být jako vlastník budovy pokutována až do výše 100.000,- Kč a jako vlastník jednotky (bytu) až do výše 50.000,- Kč. Právnická a podnikající fyzická osoba může být sankcionována až do výše 200.000,- Kč. Není tedy radno tuto povinnost podcenit. 

Potřebujete vypracovat průkaz energetické náročnosti? 

Máme zasmluvněné dodavatele pro tvorbu PENB štítků pro naše klienty, kterým dokážeme poskytnout výhodnější cenu než nabízí většina společností na internetu. Máme všechny formuláře a podklady, které k realizaci energetického potřebujete. Napište nám

RE/MAX

BRNO A OKOLÍ

telefon

+420 773 750 076

Email

bara.hlavkova@re-max.cz