Smlouva o zprostředkování prodeje nemovitosti: kdy ji uzavřít?

Pokud chcete odborně prodat Vaši nemovitost a vyhnout se nástrahám, které se na realitním trhu vyskytují budete prodávat nemovitost s realitním makléřem. Čeká Vás uzavření zprostředkovatelské smlouvy Nyní vás čeká uzavření zprostředkovatelské smlouvy. Podíváme se, co by tato smlouva měla obsahovat, jaké jsou typy smluv o zprostředkování a na co si máte z pozice prodávajícího dávat pozor.

Zprostředkovatelská smlouva ukotví práva i povinnosti obou stran

Realitní makléř RE/MAX se ve smlouvě o zprostředkování zavazuje vyvíjet činnost, která vede k prodeji či pronájmu nemovitosti. .

Povinnosti makléře

Mezi zákonné povinnosti patří mít kvalifikaci, jednat poctivě, nebýt ve střetu zájmů, informovat klienta o průběhu prodeje, archivovat případné doklady v zájmu klienta, či nezprostředkovat kupní smlouvu s osobou, o které má podezření, že své smluvní povinnosti nesplní.

Povinnosti majitele nemovitosti  

Povinností prodávajícího je zejména dát makléři dostatečné a pravdivé informace o nemovitosti a poskytnout součinnost při prodeji, umožnit prohlídky nemovitosti.

Provize pro makléře 

Častou otázkou prodávajících i kupujících je provize pro realitní makléře. Provize může být pevná, procentuální anebo kombinovaná. Procentuální se může počítat z předpokládané a nebo skutečné kupní ceny nemovitosti. Obvyklá výše provize pro zprostředkovatele se pohybuje kolem 5 % z kupní ceny nemovitosti.

Podmínka vyplacení provize musí být rovněž smluvně sjednaná. Takovou podmínkou může být zprostředkování příležitosti k prodeji – tedy propojení majitele se zájemci. Přísnější podmínkou je pak podpis kupní smlouvy, či přepis vlastnických práv v katastru nemovitostí.  

Smluvní pokuty?

Jestli klient zmaří dosažení podmínky, nebo se kvůli němu dosažení prodeje nemovitosti oddálí, je povinen zprostředkovateli uhradit provizi, a to v termínu původně domluveném.

Odhalte nekalé praktiky realitních kanceláří včas

I když nový realitní zákon velice významně znemožní působení neprofesionálních, nekvalifikovaných a nečestných makléřů, je dobré vědět, jakými nekalými praktikami mohou stále ohrozit vaše zájmy. Solidní makléř pouze na základě písemné exkluzivní smlouvy.  Pro obě smluvní strany je výhodné mít práva a povinnosti smluvně ukotvené. 

Základním obsahem zprostředkovatelské smlouvy musí být:

 • popis smluvních stran
 • popis nemovitosti včetně detailního popisu faktického a právního stavu
 • výše kupní ceny
 • doba trvání exkluzivního zastoupení
 • výše provize a podmínky vyplacení
 • způsob náhrady nákladů zprostředkovatele, které vznikly přímo v souvislosti s nabízením nemovitosti zájemcům (zejména inzerce, ale i cestovní náklady)
 • podmínky odstoupení od smlouvy a sankce v případě porušení exkluzivity
 • práva a povinnosti smluvních stran
 • podpisy smluvních stran vyjadřující souhlas s obsahem smlouvy

Životnost zprostředkovatelské smlouvy

Zprostředkovatelská smlouva je většinou uzavírána na dobu určitou, nejdéle na 6 měsíců. Pokud se do uplynutí doby nepodaří uzavřít zprostředkovávanou smlouvu, zprostředkovatelská smlouva zaniká. Právo pamatuje na situaci, kdy chce zájemce zprostředkovatele obejít a domluvit se s třetí osobou sám a vypoví zprostředkovatelskou smlouvu. Zprostředkovateli náleží ale i nadále právo na provizi, pokud byla zprostředkovávaná smlouva nakonec uzavřena. 

Před uzavřením smlouvy o zprostředkování: 

 • Zjistěte si, něco o realitní kanceláři. 
 • Vyberte si realitku, která nabízí kompletní servis kolem prodeje nemovitosti 
 • Smlouvu si pořádně přečtěte
 • Uveďte do smlouvy cenu, za kterou chcete nemovitost prodat.
 • Zjistěte, jak jsou stanoveny podmínky pro výplatu provize.
Chcete pomoci s prodejem nemovitost? Kontaktujte nás

Stáhněte si ZDARMA e-book. S tipy na co si dát pozor před prodejem nemovitosti.

RE/MAX

brno a okolí

telefon

+420 773 750 076

Email

bara.hlavkova@re-max.cz