Úschova finančních prostředků? Aneb jak na bezpečný prodej nemovitosti?

Stojíte před koupí nemovitosti? Jak na úhradu kupní ceny?  Jak nemovitost zaplatit, aby vše proběhlo v pořádku a mohli jste klidně spát? Odpovědí je advokátní úschova finančních prostředků. Používá se ve všech případech, ať již budete hradit v hotovosti nebo pomocí hypotečního úvěru

Dát napřed v klad na katastr nebo nejprve přijmout peníze od prodávajícího na účet?

Kupující by měl kupní cenu zaplatit, až když má jistotu, že získá nemovitost. A naopak prodávající by neměl nemovitost převádět, dokud nezíská peníze za nemovitost. Přesně tohle úskalí vyřeší úschova peněz. Kupující může složit kupní cenu do úschovy, aby prodávající (v našem případě makléř) mohl zahájit převod vlastnických práv na katastrálním úřadě vkladem na změnu vlastníka, po úspěšném ukončení převodu majitele na katastru jsou mu teprve peníze vyplaceny.

úschova finančních prostředků při prodeji

Řešení pro bezpečné nakládání s penězi nabízí i úschovy u třetích osob. Ty peníze vyplatí prodejci až katastr návrh na vklad povolí a vy se stanete majitelem nemovitosti.

 

Bankovní úschova

Bankovní úschova je lidmi vnímána jako bezpečná, neboť garantem úschovy je silný ekonomický subjekt – banka.

Zásadní nevýhodou bankovní úschovy je nízká flexibilita při přípravě, připomínkách či změnách podmínek bankovní úschovy. Banka zpravidla má stanovené formulářové smlouvy, do kterých je možné zasahovat velmi omezeně a každá takováto změna musí projít právním oddělením příslušné banky.

Cena poplatků za bankovní úschovu je v porovnání s advokátními úschovami zpravidla výrazně vyšší.

Notářská úschova 

Notáři k tomu aby mohli vykonávat svoje povolání musí prokázat vysokou odbornou kvalifikaci a předpokládají se u nich i vysoké morální kvality. Z těchto důvodů mají notáři ve společnosti vysokou prestiž. 

Někteří lidé se domnívají, že za činnost notářů zodpovídá stát.  Za škody způsobené notářem při úschově kupní ceny však stát neodpovídá. Na činnost notářů však dohlíží notářská komora. Seznam notářů najdete na webu NKCR www.nkcr.cz.

Náklady za úschovu u notáře jsou několikanásobně vyšší než úschovy u advokátů.

Advokátní úschova

Oproti notářským či bankovním službám v této oblasti je úschova  advokátní kanceláře pro účastníky transakce finančně výhodnější. Celý proces zajištění úschovy je navíc méně formální, přičemž úschova je bezproblémově realizovatelná i v případě nestandardních dohod mezi účastníky. Mezi další důvody, proč využít advokátní úschovu zejména patří:

  • Detailně připravená písemná smlouva o úschově
  • Pojištění advokáta
  • Mlčenlivost
  • Odpovědnost
  • Nižší náklady proti notářské úschově
  • Jedinečné číslo účtu úschovy pro 1 obchodní případ (prostředky se nekumulují)
  • Autorizace dalšího advokáta při uvolnění financí
  • Vysoké pojištění úschov, rychlost, transparentnost

 

Realitní kancelář

Podle nového realitního zákona o realitním zprostředkován může realitní kancelář poskytnout službu úschovy peněz, avšak pouze na písemnou žádost klienta. Smlouva o úschově musí být samostatná a v písemné formě. Novinkou je především, že každá úschova musí být vedena na samostatném účtu realitní kanceláře u banky či jiné finanční instituce v České republice. Banka musí být zároveň informována, že majitelem uschovaných peněžních prostředků je třetí osoba. Ta musí být bance patřičně identifikována. Peníze na takto zřízeném účtu nesmí být použity jinak, než na úhradu kupní ceny po splnění příslušných podmínek.

Chcete zajistit bezpečnou úschovu Vašich prostředků? My v REMAXU spolupracujeme s advokátní kanceláří, která pro naše klienty zajišťuje bezpečnou úschovu. V případě zájmu nás Kontaktujte

Jak má vypadat smlouva o úschově?

Ve smlouvě o úschově se kupující zaváže, že ve stanovené lhůtě složí kupní cenu na daný  účet. Dále se smluvní strany dohodnou, za jakých podmínek schovatel kupní cenu vyplatí prodávajícímu. Obvykle to bude až po zápisu vlastnického práva kupujícího do katastru nemovitostí. Rovněž může být jako další podmínka uvedeno, že nemovitost nebude po zápisu vkladu vlastnického práva zatížena žádnou právní vadou. 

Nakonec je důležité ošetřit smluvně také situaci, kdy by nedošlo ke splnění podmínek pro výplatu kupní ceny – musí být uvedeno, kdy schovatel vrátí uschované peníze zpět kupujícímu. Dejte si rovněž pozor na to, aby byly ve smlouvě o úschově uvedeny stejné částky a stejné podmínky pro výplatu jako ve smlouvě kupní

 

RE/MAX

brno a okolí

telefon

+420 773 750 076

Email

bara.hlavkova@re-max.cz