Co nezapomenout při předávání nemovitosti?

Prodáváte nemovitost? Nový majitel je již přepsaný na katastru a nyní se chystáte nemovitost předat? Není to jen o tom, že předáte novému majiteli klíče. Je potřeba řádné vyplnit předávací protokol a vyřešit přepis energií. 

Předání nemovitosti

Kdy by mělo správně dojít k předání nemovitosti?

To kdy dojde k předání nemovitosti, je vhodné zanést již do kupní smlouvy. Standardně je to pár dní po tom co prodávající obdrží peníze na svůj účet. 

Co by měl obsahovat předávací protokol? 

  • iniciály prodávající i kupující strany, datumy narození, místo pobytu a kontaktní údaje. 
  • adresa prodávané nemovitosti 
  • aktuální stavy vody, elektřiny, plynoměru. 
  • počet předávaných klíčů a k čemu slouží. 

Přepsání energií na nového majitele

Elektřina a plyn

Mohou zde nastat dvě varianty, buďto budete přepisovat elektřinu u stejného dodavatele na jinou osobu, potom je to přepis odběrného místa. Nebo chcete nového dodavatel jde o přepis se změnou dodavatele. 

Formulář o přepisu odběrného místa nebo převodu odběru elektřiny, lze stáhnout na internetových stránkách příslušného dodavatele. Pro vyplnění formuláře potřebujete starou smlouvu nebo fakturu se stávajícím dodavatelem. Stavy elektřiny, iniciály nového majitele a jeho podpis. 

Tento formulář vyplňujete a odesíláte až po převodu jména na katastru. Většinou chtějí společnosti doložit kupní smlouvu nebo výpis z katastru nemovitostí. Pokud je prodávaná nemovitost dědictvím a nemovitost je napsaná na zemřelého dokládá se také Úmrtní list nebo čestné prohlášení – při úmrtí či ztrátě právní způsobilosti předchozího odběratele. Po úspěšném podání a vyřízení přepisu obdrží původní odběratel ukončovací fakturu. Novému zákazníkovi přijde návrh nové smlouvy. U formulářů se také často využívá takzvaná plná moc, kdy v jeden okamžik prodávající ukončuje odběr a rovnou se přepisují energie na nového majitele. 

Předání u bytu

Po předání bytu zasíláme předávací protokol správci SVJ nebo předsedovi družstva a nebo firmě, která v bytovém domě provádí správu. Správce udělá vyúčtování jednotlivých energií – studené vody a teplé vody a vytápění, vztahuje se to ke dni, kdy byl byt předán. Prodávající by měl ukončit smlouvy a platby a platby za fond oprav, internet, komunální odpad, televizní a rozhlasové poplatky. Kupující se následně u jednotlivých dodavatelů přihlásí. 

Pokud Vám jde ze všech formulářů hlava kolem, spolehněte se na nás a prodávejte s námi. 

Přepis vody u domu

Pro vodárenskou společnost vyplníme protokol, ve kterém se uvedou všechny potřebné identifikační údaje o prodávajícím a kupujícím. Z vodoměru se uvede stav a měřiče tepla na výhřevném tělese. Pokud jde o byt zrealizuje přepis správce bytového domu. Tento dokument s žádostí o změnu odběratele najdete na webových stránkách vodárenské společnosti a můžete jej zaslat vyplnění e-mailem nebo poštou. 

Trvalé bydliště

Pokud má prodávající nebo někdo z jeho rodiny v prodávané nemovitosti nahlášeno trvalé bydliště, musí jej změnit na jinou adresu a to nejpozději do 30 dnů od předání nemovitosti. Jak zjistím, zda je v mém domě nebo bytě někdo s  trvalým bydlištěm? V případě, že se obrátíte na obecní úřad, tak Vám bude za poplatek 50 Kč sděleno, kdo je v nemovitosti přihlášen k trvalému pobytu. 

DOTAZNÍK ODHAD CENY NEMOVITOSTI ZDARMA

RE/MAX

brno a moravský kras

telefon

+420 773 750 076

Email

bara.hlavkova@re-max.cz

Rádi Vám pomůžeme s profesionálním a rychlým prodejem nemovitosti. Vždy se snažíme získat co nejvyšší cenu, například aukcí nemovitosti. Obraťte se na nás pro zhotovení odhadu zdarma. Pokud řešíte nemovitost jako pozůstalost v dědickém řízení, jsme Vám také k dispozici a máme s tím bohaté zkušenosti. Nebojte se nás kontaktovat, jen tak pro nezávaznou konzultaci