Jak probíhá výkup podílu nemovitosti z hlediska investora?

Investování do podílů nemovitostí je v této době velmi atraktivní, ale je důležité pečlivě prověřit několik klíčových aspektů, než se rozhodnete pro nákup. Níže naleznete podrobný přehled kroků a faktorů, které byste měli zvážit.

1. Výběr vhodné nemovitosti a partnerů

Nejprve musíte najít vhodnou nemovitost nebo fond, nebo jiné investory, kteří nabízí podíly k prodeji. Můžete si najít taky makléře tipaře, který Vám může dát vždy o takovém potenciálu nákupu podílu dát vědět. 

2. Analýza a Due Diligence

Prověření nemovitosti  je kritickým krokem v procesu investování. Zahrnuje to:

  • Finanční analýzu: Zhodnoťte celkově nemovitost včetně příjmů z nájemného, provozních nákladů, ziskovosti a potenciálu růstu hodnoty v čase.
  • Právní due diligence: Prověřte právní stav nemovitosti, včetně vlastnických práv, zástavních práv, stavebních povolení a jakýchkoliv právních sporů, černých staveb, kolaudace celé stavby atd. Což by mohlo potenciálně snižovat hodnotu. 
  • Technická inspekce: Pokud je to možné, proveďte technickou inspekci nemovitosti, abyste zjistili její stavební stav a potřebu případných oprav či údržby.

3. Ověření spoluvastníků

Zkuste si zjistit více o budoucích spoluvlastnících. Kde žijí, zda jsou v ČR. Zda na ně nejsou vedeny nějaké exekuce atd. 

4. Financování Investice

U podílu se většinou hradí peníze z vlastních zdrojů. Není možné si brát hypotéky. Nicméně můžete získat investory , kteří půjdou do podílů s vámi. 

5. Vyjednání podmínek

Jakmile si vyberete nemovitost musíte vyjednat podmínky nákupu podílu. To zahrnuje kupní cenu, podmínky platby atd. 

6. Uzavření smlouvy

Po dohodnutí podmínek následuje formální uzavření smlouvy. Doporučuje se mít právníka specializovaného na nemovitosti, který vám pomůže s přípravou a kontrolou smluvní dokumentace.

7. Vypořádání podílu

Po uzavření transakce pravděpodobně kontaktujete ostatní spoluvlastníky a bude se s nimi snažit celou situaci vypořádat. 

8. Exit Strategie

Mějte jasně definovanou exit strategii. To může zahrnovat prodej vašeho podílu jinému investorovi, prodej celé nemovitosti nebo soudní spor v rámci vypořádání. Je důležité vědět, jaké možnosti máte k dispozici, pokud budete chtít svou investici zpeněžit.

Co je potřeba prověřit při výkupu podílu

  • Právní aspekty: Prověřte vlastnické práva, existenci zástavních práv nebo právních sporů, stavební povolení a dodržování místních předpisů.
  • Technický stav: Ověřte si technický stav nemovitosti, nutnost oprav či údržby a celkový stav budovy.
  • Tržní odhad: Zjistěte informace o tržním odhadu nemovitosti
  • Rizikové faktory: Zvažte možné rizikové faktory, jako jsou ekonomické podmínky, tržní trendy a další faktory, které mohou ovlivnit prodej celé nemovitosti. 

Investování do podílů nemovitostí může být výnosné a zajímavé, ale je důležité postupovat obezřetně a pečlivě prověřit všechny aspekty investice. Tento systematický přístup vám pomůže minimalizovat rizika a maximalizovat potenciální výnosy.

V případě Vašeho zájmu o možné příležitosti k výkupu podílů, mě můžete kontaktovat. 

DOTAZNÍK ODHAD CENY NEMOVITOSTI ZDARMA

KONTAKTUJTE MĚ

Brno a okolí

Telefon

+420 773 750 076

Email

bara.hlavkova@re-max.cz

Rádi Vám pomůžeme s profesionálním a rychlým prodejem nemovitosti. Vždy se snažíme získat co nejvyšší cenu, například aukcí nemovitosti.