Jak správně podat návrh na vklad do katastru nemovitostí?

Poradíme vám, čeho se vyvarovat a jak návrh na vklad podat, aby nedošlo ke zbytečným problémům. Co si připravit k návrhu na vklad do katastru nemovitosti, aby Vám ho katastr nezamítl a vše proběhlo v pořádku. 

Prodej nemovitosti podpisem kupní smlouvy teprve začíná. Vlastnické právo k nemovitosti kupující nabývá až zápisem do katastru nemovitostí. Do té doby kupní cena zůstává obvykle v advokátní úschově. K zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí je nutné podat kupní smlouvu spolu s návrhem na vklad na místní katastrální úřad.

Co je potřeba na návrh na vklad vlastnického práva? 

Zkratkou „návrh na vklad“ je podání návrhu na zahájení řízení o povolení zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí . 

Jde o právní úkon, kterým žádáte katastrální úřad, aby zahájil správní řízení za účelem vkladu vlastnického práva ve prospěch kupujícího na příslušný list vlastnictví.  List vlastnictví je veřejná listina obsahující soupis nemovitostí, které v daném katastrálním území vlastní konkrétní majitel. 

Za každý návrh na vklad je správní poplatek 2 000 Kč . Tento správní poplatek se neplatí za každou zapisovanou změnu, ale za návrh na vklad podle přiložené listiny. Pokud tedy návrh na vklad bude obsahovat zápis více práv zřizovaných jednou listinou (např. vlastnické právo a věcné břemeno podle kupní smlouvy), vztahuje se k tomu poplatek jenom jeden.

Naopak dva návrhy na základě uzavření dvou smluv je nutné podat zvlášť a za každý zaplatit správní poplatek – nejčastěji se s tím setkáváme, když dochází k prodeji nemovitosti podle kupní smlouvy a zároveň ke zřízení zástavního práva k zajištění hypotečního úvěru podle zástavní smlouvy). Zde si musíte pohlídat podání – nejprve musí být podán návrh na vklad zástavního práva a poté podat návrh na vklad vlastnického práva.

V podání návrhu na vklad se často chybuje. 

Formulář můžete najít na katastru nemovitostí. Vyplnit jej podle kolonek. Nebo se můžete obrátit na odborníky, kteří Vám s touto procedurou poradí. 

Co se děje potom, když podáte návrh na vklad?

Jakmile podáte návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, je zahájeno řízení. Začíná běžet 24-hodinová lhůta, v níž katastrální úřad musí vyznačit tzv. plombu, a to písmenem „P“ u nemovitosti, které se změna týká. Písmeno „P“ znamená, že právní vztahy, které vidíte aktuálně ve výpisu z katastru, jsou dotčeny změnou.

Během dalších 24 hodin od vyznačení plomby má katastr povinnost obeznámit vlastníka, obvykle doporučeným dopisem, že se s jeho nemovitostí něco děje. Jde o bezpečnostní opatření, které zavedl také nový katastrální zákon v roce 2014, aby umožnil vlastníkovi nemovitosti účinnou obranu proti případnému podvodnému převodu nemovitosti. Proto doporučujeme všem vlastníkům nemovitostí, zejména těm, kteří jich vlastní vícero, aby důsledně přebírali poštu, případně si poštu nechali přeposílat. 

Po odeslání informace začíná běžet zákonná ochranná dvacetidenní lhůta, kdy může vlastník nemovitosti požádat katastrální úřad o vyznačení tzv. poznámky spornosti, v případě neoprávněného bezdůvodného zásahu do jeho vlastnických práv. To znamená, že se můžete ohradit proti probíhajícím změnám, pokud by účastníci nevěděli o tom, že se s nemovitostí něco děje. 

Dvacetidenní zákonná ochranná doba se musí ovšem dodržet i v případech, kdy majitel o celém probíhajícím procesu ví. Není možné ji nějak zkrátit ani urychlit. Teprve po uplynutí této doby se mohou začít návrhem zabývat právníci, kteří kontrolují správnost všech údajů a právní bezvadnost všech předložených dokumentů. 

V případě, že vše probíhá, tak jak má, zašle katastrální úřad účastníkům vkladového řízení písemné vyrozumění, včetně výpisu provedených změn s revizí toho, co bylo zapsáno a co vymazáno. 

RE/MAX

bRNO A OKOLÍ

telefon

+420 773 750 076

Email

bara.hlavkova@re-max.cz

Rádi Vám pomůžeme s profesionálním a rychlým prodejem nemovitosti. Vždy se snažíme získat co nejvyšší cenu, například aukcí nemovitosti. Obraťte se na nás pro zhotovení odhadu zdarma. Pokud řešíte nemovitost jako pozůstalost v dědickém řízení, jsme Vám také k dispozici a máme s tím bohaté zkušenosti. Nebojte se nás kontaktovat, jen tak pro nezávaznou konzultaci

Rádi Vám pomůžeme s profesionálním a rychlým prodejem nemovitosti. Vždy se snažíme získat co nejvyšší cenu, například aukcí nemovitosti. Obraťte se na nás pro zhotovení odhadu zdarma. Pokud řešíte nemovitost jako pozůstalost v dědickém řízení, jsme Vám také k dispozici a máme s tím bohaté zkušenosti. Nebojte se nás kontaktovat, jen tak pro nezávaznou konzultaci