Budoucí kupní smlouva pro nákup domu nebo bytu: Závazek s jasnými podmínkami

Při nákupu nemovitosti je jedním z klíčových kroků uzavření kupní smlouvy. Jednou z možností je nejprve uzavřít budoucí kupní smlouvu, která je využívána v určitých situacích, kde je vyžadován čas. V tomto článku vám přiblížíme podstatu budoucí kupní smlouvy, kdy se používá a proč je její uzavření důležité.

  1. Co je budoucí kupní smlouva?

Budoucí kupní smlouva je smlouva, která se uzavírá mezi prodávajícím a kupujícím v případě, kdy ještě nejsou splněny všechny podmínky pro okamžitý převod nemovitosti. Jedná se o dohodu, která vymezuje vzájemné závazky obou stran a stanovuje podmínky pro budoucí nákup. 

  1. Kdy se používá budoucí kupní smlouva?

Budoucí kupní smlouva se často využívá v situacích, když nemovitost není ještě zcela k dispozici pro převod vlastnictví. Například v případě, že se nemovitost stále staví, dokončuje nebo probíhá proces přepisu v katastru nemovitostí. Tato smlouva umožňuje zajištění práv a závazků obou stran a připravuje cestu k budoucímu převodu nemovitosti. Důvodem může být také požadavek prodávajícího uskutečnit prodej později, například kvůli stěhování, rodinné situaci. V případě kupujících mohou být důvodu transakční, kdy čekají na peníze například z důvodu prodeje jiné nemovitosti, převodu dědictví, vypořádání se v rozvodu atd. 

  1. Výhody budoucí kupní smlouvy

Uzavření budoucí kupní smlouvy má několik výhod. Zaprvé, poskytuje jistotu oběma stranám, že se závazek ke koupi a prodeji nemovitosti realizuje. Kupující si tak zajistí, že nemovitost nebude prodána jinému zájemci, zatímco prodávající získá jistotu prodeje ve chvíli, kdy jsou splněny všechny potřebné podmínky.

Další výhodou je možnost předem dojednat a upravit podmínky pro budoucí převod nemovitosti. Může se jednat o dohodnutí kupní ceny, lhůty pro převod, podmínek financování nebo dalších důležitých aspektů. Tímto způsobem se obě strany mohou chránit a minimalizovat možné spory nebo nedorozumění. 

  1. Co zavazuje budoucí kupní smlouva?

Budoucí kupní smlouva zavazuje obě strany k dodržování stanovených podmínek a termínů. Prodávající se zavazuje převést nemovitost na kupujícího ve stanoveném čase a za dohodnutých podmínek. Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu a splnit další předem dohodnuté podmínky. Smlouva tak vytváří právní rámec pro budoucí převod nemovitosti.

Je důležité si uvědomit, že budoucí kupní smlouva není nezávaznou dohodou. Po jejím uzavření mají obě strany právní povinnosti a odpovědnosti. Je proto důležité pečlivě prostudovat a pochopit všechny podmínky smlouvy a případně se poradit s odborníkem, jako je realitní makléř a advokát. 

Uzavření budoucí kupní smlouvy představuje závazek a zároveň jistotu pro obě strany. Poskytuje transparentnost a řádnou regulaci při nákupu nemovitosti, která ještě není okamžitě k dispozici. Spolupráce s realitním makléřem vám pomůže vyřešit všechny aspekty budoucí kupní smlouvy a zajistit, že všechny strany budou mít jistotu a bezpečí při tomto důležitém kroku.

 

DOTAZNÍK ODHAD CENY NEMOVITOSTI ZDARMA

Brno a okolí

Telefon

+420 773 750 076

Email

bara.hlavkova@re-max.cz

Rádi Vám pomůžeme s profesionálním a rychlým prodejem nemovitosti. Vždy se snažíme získat co nejvyšší cenu, například aukcí nemovitosti.