Co když chci prodat nemovitost, ale zároveň v ní zůstat ještě bydlet?

Prodej nemovitosti je zásadním krokem, který může být provázen mnoha otázkami a obavami. Jedna z častých situací, se kterou se klienti setkávají, je potřeba prodat nemovitost, ale zároveň v ní ještě nějakou dobu zůstat bydlet. Jak takovou situaci řešit a co je třeba vzít v úvahu?

Možné scénáře a řešení

 1. Prodej s podmínkou zpětného pronájmu

  • Jednou z možností je prodat nemovitost s podmínkou, že ji budete moci po určitou dobu ještě obývat jako nájemník. Tento postup je známý jako „sale and leaseback“.
  • Výhody: Získáte finanční prostředky z prodeje a zároveň si zajistíte čas na nalezení nového bydlení.
  • Nevýhody: Bude nutné dohodnout se s kupujícím na podmínkách nájmu, což může být někdy složité. Protože kupující se chce většinou také ihned nastěhovat pokud si bere hypotéku atd., tak je pak těžké financovat dvě nemovitosti. Také je třeba počítat s tím, že nájemné bude být vyšší než původní náklady na bydlení.
 2. Sjednání delšího termínu předání nemovitosti

  • Při sjednávání prodeje můžete s kupujícím domluvit delší termín předání nemovitosti. Tento postup je výhodný zejména tehdy, když již máte vyhlédnuté nové bydlení, ale potřebujete čas na přestěhování. Většinou tyto návaznosti řešíme v případech, kdy prodávající hradí novou nemovitost až z peněz z prodeje dané nemovitosti. 
  • Výhody: Umožňuje plynulé přestěhování bez nutnosti dočasného bydlení a stěhování se několikrát.
  • Nevýhody: Vyžaduje flexibilitu ze strany kupujícího, což nemusí být vždy možné. Pokud je kupující v podobné situaci nebo je nyní v nájmu tak to pro něj může být opravdu složité. 
 3. Prodej nemovitosti s věcným břemenem

  1. Další variantou je prodej nemovitosti s věcným břemenem dožití. To znamená, že prodáte nemovitost, ale zůstanete v ní bydlet na základě věcného břemene, které se zapíše do katastru nemovitostí.
  2. Výhody: Zajistí vám právo na doživotní bydlení ve vaší nemovitosti.

Nevýhody: Nemovitost s věcným břemenem může být pro kupujícího méně atraktivní a prodejní cena může být nižší. Protože si kupující na takovou nemovitost nemůže vzít hypotéku.

4. prodej nemovitosti se zpětným odkupem
Občas se také setkáváme s případem kdy majitele chtějí nemovitost z nějakých důvodů prodat, ale do budoucna by v této nemovitosti chtěli bydlet a plánují si jí koupit zpět. I toto je v rámci spolupráce s investorem možné. Přečtěte si více o zpětném odkupu

Právní a finanční aspekty

Nezbytnou součástí každého prodeje nemovitosti jsou právní a finanční záležitosti. Při prodeji s podmínkou zpětného pronájmu nebo s věcným břemenem je důležité zajistit, aby všechny podmínky byly řádně sepsány a právně ošetřeny. Vždy Vám v rámci našeho servisu se vším pomůžeme… poradíme a připravíme dokumenty tak, abyste byli spokojení. Není radno podcenit přípravu těchto dokumentů a vždy si vše ještě prokonzultovat se svým právníkem. 

DOTAZNÍK ODHAD CENY NEMOVITOSTI ZDARMA

KONTAKTUJTE MĚ

Brno a okolí

Telefon

+420 773 750 076

Email

bara.hlavkova@re-max.cz

Rádi Vám pomůžeme s profesionálním a rychlým prodejem nemovitosti. Vždy se snažíme získat co nejvyšší cenu, například aukcí nemovitosti.