Jak zjistit cenu pozemku? Faktory ovlivňující hodnotu

Zjištění správné ceny pozemku je klíčovým krokem při prodeji, nákupu nebo zhodnocování nemovitosti. Avšak stanovení správné ceny nemusí být vždy jednoduché. V tomto článku se podíváme na faktory, které ovlivňují výpočet hodnoty pozemku a poskytneme vám důležité kroky, které vám pomohou zjistit realistickou hodnotu pozemku.

Lokalita a umístění
Jedním z klíčových faktorů ovlivňujících odhady pozemků je jeho lokalita a umístění. Pozemky v atraktivních lokalitách, jako jsou centra měst, blízkost dopravní infrastruktury, obchodů a služeb, vede obvykle k vyšší hodnotě. Také je třeba zohlednit urbanistické plány, územní plány a možnosti využití pozemku.

Velikost a tvar pozemku
Velikost a tvar pozemku jsou také faktory, které mají vliv na jeho cenu. Větší pozemky mají obvykle vyšší hodnotu, zejména pokud jsou výhodně umístěné a umožňují různé možnosti využití. Rovněž tvar pozemku může hrát roli, neboť nepravidelný tvar může omezit možnosti výstavby nebo snížit atraktivitu pro potenciální investory. 

Svažitost a složení půdy
Svažitost a dostupnost k pozemku může mít také vliv na cenu a případné úpravy před stavbou. Stav a přírodní podmínky pozemku, jako je terén, přítomnost vodních zdrojů, vegetace a půdních vlastností, také ovlivňují jeho cenu. Pozemky s rovinatým terénem a příznivými podmínkami pro výstavbu mají obvykle vyšší hodnotu. Naopak, pozemky s obtížným terénem, přítomností mokřin nebo jiných přírodních omezení mohou mít nižší cenu.

Dostupnost infrastruktury (voda, plyn, kanalizace)

Dalším důležitým faktorem, který ovlivňuje cenu pozemku, je dostupnost infrastruktury, jako je voda, plyn a kanalizace. Pokud pozemek disponuje přípojkami a infrastrukturou pro tyto služby, je obvykle atraktivnější pro potenciální kupce. Přítomnost vodovodního a kanalizačního systému, a také možnost připojení k plynovodu, poskytuje pohodlí a komfort pro budoucí využívání nemovitosti.

Je důležité zohlednit, že náklady na připojení a zavedení těchto služeb mohou být spojeny s dalšími investicemi. Pokud je pozemek již vybaven přípojkami, může to být výhodou a pozitivně ovlivnit cenu nemovitosti.

Před nákupem pozemku je vhodné zjistit informace o dostupnosti infrastruktury a prověřit, zda jsou na pozemku již vybudovány přípojky a připojení k potřebným službám. V případě neexistence těchto přípojek je třeba zvážit náklady a časové rámce pro zavedení potřebné infrastruktury.

Územní plán a typy pozemků

Územní plán je klíčový dokument, který určuje využití jednotlivých částí území a stanovuje pravidla pro rozvoj a stavbu. Při zjišťování ceny pozemku je důležité zohlednit jeho zařazení v územním plánu.

V územním plánu se pozemky mohou lišit různými typy určení. Mezi nejčastější typy pozemků patří:

  1. Zastavitelné pozemky: Jsou určeny pro stavbu a mohou být využity pro obytné, komerční nebo průmyslové účely. Tyto pozemky mají obvykle vyšší hodnotu, protože umožňují konkrétní výstavbu a využití.

  2. Zemědělské pozemky: Slouží pro zemědělské využití, jako je pěstování plodin, chov zvířat nebo lesnictví. Tyto pozemky mají obvykle nižší hodnotu pro obytné nebo komerční využití, ale mohou být atraktivní pro investory zabývající se zemědělstvím.

  3. Lesní pozemky: Jsou určeny pro lesnictví a mají význam pro zachování přírodního prostředí. Tyto pozemky mají specifickou hodnotu z hlediska ochrany přírody a zalesňování.

  4. Rekreační pozemky: Slouží pro rekreační účely, jako jsou chaty, turistika nebo sportovní aktivity. Tyto pozemky mohou být atraktivní pro investory, kteří hledají nemovitosti pro odpočinek a rekreaci.

Je důležité si uvědomit, že každý pozemek může mít své specifické určení v rámci územního plánu a může se lišit v hodnotě a využití. Při zjišťování ceny pozemku je důležité zohlednit jeho zařazení v územním plánu a prověřit případné omezení nebo možnosti využití daného typu pozemku.

Průzkum trhu a srovnání
Pro získání přesnějšího obrazu o cenách pozemků je důležité provést průzkum trhu a provést srovnání s podobnými nemovitostmi v okolí. Realitní makléři mají přístup k těmto informacím a mohou vám poskytnout komparativní analýzu, která vám pomůže stanovit spravedlivou cenu vašeho pozemku.

Proč se nespoléhat na odhad ceny pozemku z kalkulačky?

I když mohou být online kalkulačky užitečným nástrojem pro získání hrubého odhadu ceny pozemku, nenahrazují odbornou znalost a analýzu prováděnou profesionálním realitním expertem.

Omezené informace: Kalkulačky obvykle pracují s omezeným množstvím informací, které uživatel do nich zadá. Skutečná hodnota pozemku může být ovlivněna mnoha dalšími faktory, které nejsou zohledněny v online kalkulačce.

Lokální faktory: Ceny nemovitostí se mohou výrazně lišit v závislosti na místních faktorech, jako je lokalita, dostupnost služeb, urbanistické plány, infrastruktura, územní plány, sítě jako vodovod, plyn, elektřina, kanalizace a možnost napojení. Online kalkulačky nemusí brát v úvahu všechny tyto lokální faktory.

Aktualita dat:  Tržní podmínky se rychle mění, což může ovlivnit hodnotu pozemku

Potřeba odborného posouzení: Pro přesnější odhad hodnoty nemovitosti může být nezbytné odborné posouzení prováděné certifikovaným odborníkem nebo realitním expertem, který má znalosti o místním trhu a vlastnostech konkrétní nemovitosti.

 

 

DOTAZNÍK ODHAD POZEMKU ZDARMA

KONTAKTUJTE MĚ

Brno a okolí

Telefon

+420 773 750 076

Email

bara.hlavkova@re-max.cz

Rádi Vám pomůžeme s profesionálním a rychlým prodejem nemovitosti. Vždy se snažíme získat co nejvyšší cenu, například aukcí nemovitosti.