Neveřejný prodej nemovitostí: Diskrétní a efektivní možnost s realitní makléřkou

V dnešním článku se zaměříme na jednu z alternativních možností prodeje nemovitostí, a to neveřejný prodej. Možná jste o něm již slyšeli, ale nevíte přesně, jak funguje a jaké jsou jeho výhody. V rámci neveřejného prodeje makléři jako já nabízíme efektivní a diskrétní řešení pro majitele nemovitostí, kteří preferují soukromí a omezený okruh potenciálních zájemců.

Co je neveřejný prodej?
Neveřejný prodej nemovitostí je způsob prodeje, který se liší od tradičních veřejných prodejů. V tomto případě se nemovitost nenabízí veřejně na realitním trhu, ale je prezentována vybrané skupině potenciálních zájemců. Tento způsob prodeje je ideální pro majitele, kteří preferují diskrétnost a kontrolu nad procesem prodeje.

Výhody neveřejného prodeje
Neveřejný prodej má několik výhod oproti tradičnímu veřejnému prodeji. Zaprvé, umožňuje majiteli udržet prodejní proces v soukromí a omezit přístup pouze vybraným zájemcům. To může být zvláště důležité pro majitele nemovitostí s vysokým profilem nebo veřejnou reputací.

Nevýhody neveřejného prodeje
Přestože neveřejný prodej nabízí mnoho výhod, je důležité zmínit i některé nevýhody. Jednou z nevýhod může být menší počet potenciálních zájemců ve srovnání s veřejným prodejem, což může ovlivnit rychlost prodeje. Dále, vzhledem k diskrétní povaze prodeje, nemusí být dostatečný zájem o nemovitost, což může prodloužit dobu trvání prodeje.

Jak probíhá neveřejný prodej?

  1. Konzultace a ocenění: Na začátku procesu makléř nejprve provádí konzultaci s majitelem nemovitosti. Diskutují se podrobnosti o prodeji, cílová cena a další důležité faktory. Makléř také provede ocenění nemovitosti, aby stanovil realistickou prodejní cenu.

  2. Vytvoření marketingové strategie: Makléř připravuje marketingovou strategii pro neveřejný prodej. Tato strategie zahrnuje identifikaci cílové skupiny zájemců a vhodných marketingových kanálů pro dosažení této skupiny. Zde může být využita například selektivní inzerce, seznam klientů makléře, sítě profesionálních kontaktů nebo osobní doporučení.

  3. Kontakty a prezentace: Makléř kontaktuje potenciální zájemce, kteří odpovídají kritériím pro danou nemovitost. Poskytuje jim podrobnosti o nemovitosti, včetně fotografií, popisu a informací o lokalitě. Pokud mají zájemci zájem o prohlídku, makléř organizuje diskrétní a individuální prohlídky nemovitosti.

  4. Vyjednávání a uzavření dohody: Pokud se zájemci rozhodnou pokračovat ve zájmu o nemovitost, následuje fáze vyjednávání. Makléř zastupuje majitele nemovitosti a jedná s potenciálními kupujícími ohledně ceny, podmínek a dalších smluvních ustanovení. Cílem je dosáhnout vzájemně přijatelné dohody. Po dosažení dohody je sestavena kupní smlouva a probíhá právní převod nemovitosti.

  5. Diskrétní uzavření prodeje: Veškeré informace o prodeji zůstávají důvěrné a utajené, což zajišťuje diskrétnost. Prodej je uzavřen bez veřejného zveřejnění a je určen pouze pro vybrané zájemce, kteří splňují kritéria pro nemovitost.

Je důležité si uvědomit, že každý neveřejný prodej může mít specifické postupy a podmínky, které se odvíjejí od konkrétní situace a potřeb majitele nemovitosti. Spolupráce s kvalifikovaným a zkušeným realitním makléřem je klíčová pro úspěšné provedení neveřejného prodeje a ochranu zájmů prodávající strany. V případě, že máte zájem o neveřejný prodej neváhejte se na nás obrátit. 
DOTAZNÍK ODHAD CENY NEMOVITOSTI ZDARMA

Kontakt

Brno a okolí

Telefon

+420 773 750 076

Email

bara.hlavkova@re-max.cz

Rádi Vám pomůžeme s profesionálním a rychlým prodejem nemovitosti. Vždy se snažíme získat co nejvyšší cenu, například aukcí nemovitosti.