Prodej nemovitosti při rozvodu

Rozvod je emocionálně náročným obdobím, které může ovlivnit mnoho aspektů života. Jedním z nich může být i situace, kdy je třeba řešit společný majetek, včetně nemovitostí. Prodej nemovitosti při rozvodu může být komplikovaným procesem, a proto je důležité mít jasno v postupech a možnostech. V tomto článku se podíváme na to, co vše je třeba zvážit a jak postupovat při prodeji nemovitosti v rámci rozvodu.

1. Společné rozhodnutí

Prvním krokem při prodeji nemovitosti v rámci rozvodu by mělo být společné rozhodnutí obou partnerů. Je důležité se dohodnout na tom, že prodej je nezbytným krokem a že oba partneři souhlasí se způsobem prodeje a rozdělením výnosu. Vědomá spolupráce může proces usnadnit. Problém nyní nastává u nemovitostí zakoupených v COVIDu kdy byly nemovitosti na maximálních hodnotách a nyní jsou níže. Pokud manžele například koupili za Covidu, nyní musí počítat s mírnou korekcí cen. 

2. Zjištění hodnoty nemovitosti

Druhým důležitým krokem je zjistit aktuální hodnotu nemovitosti. To může zahrnovat oceňování nemovitosti. Zjistit spravedlivou a aktuální tržní hodnotu nemovitosti je zásadní pro stanovení spravedlivého podílu pro oba partnery.

3. Finanční dohoda

Po zjištění hodnoty nemovitosti je třeba se dohodnout na finančním uspořádání. To zahrnuje rozhodnutí o tom, jak bude rozdělen výnos z prodeje nemovitosti. Možnosti zahrnují rozdělení peněz rovným dílem nebo v souladu s dohodou partnerů. Je také třeba zvážit, zda budou hrazeny společné dluhy spojené s nemovitostí.

4. Právní aspekty

Prodej nemovitosti při rozvodu může mít také právní aspekty. Je vhodné konzultovat se s právním zástupcem nebo advokátem, aby se zajistilo, že všechny právní kroky jsou prováděny správně a v souladu se zákonem.

5. Spolupráce s realitním makléřem

Spolupráce s licencovaným realitním makléřem může být výhodná při prodeji nemovitosti při rozvodu. Makléř může pomoci s prodejní strategií, marketingem a řešením potenciálních konfliktů. Makléř také může pomoci oběma partnerům získat co nejlepší cenu za nemovitost a zajistit hladký průběh celé transakce.

6. Nalezení kupce

Nalezení kupce pro nemovitost je klíčovým krokem. To může zahrnovat inzerci nemovitosti na realitním trhu, online platformách a spolupráci s realitní makléřkou. Cílem je najít kupce, který je ochoten zaplatit spravedlivou cenu za nemovitost.

7. Proces prodeje

Proces prodeje nemovitosti zahrnuje podpis smlouvy o prodeji a všechny právní kroky spojené s převodem vlastnictví. Dohodneme se na termínech a detailech prodeje a ceně prodávané nemovitosti. 


Spolupráce s makléřem při prodeji nemovitosti v rámci rozvodu může mít několik výhod: 

– Neutrální prostředník: Makléř může fungovat jako neutrální prostředník mezi oběma partnery, což může minimalizovat konflikty a emoce spojené s prodejem nemovitosti
Zkušenosti s rozvodovými prodeji: Makléři mají zkušenosti s prodeji nemovitostí při rozvodu a jsou obeznámeni s právními a emocionálními aspekty těchto transakcí.

Hypotéka při prodeji nemovitosti
Často bývá na nemovitostech zástava ve formě hypotéky. Tato zástava bude při prodeji nemovitosti hypotéce splacena předčasně. Peníze bance půjdou rovnou z advokátní úschovy. 

V případě zájmu o zprostředkování prodeje nemovitosti nás neváhejte kontaktovat. 

 
 

DOTAZNÍK ODHAD CENY NEMOVITOSTI ZDARMA

KONTAKTUJTE MĚ

Brno a okolí

Telefon

+420 773 750 076

Email

bara.hlavkova@re-max.cz

Rádi Vám pomůžeme s profesionálním a rychlým prodejem nemovitosti. Vždy se snažíme získat co nejvyšší cenu, například aukcí nemovitosti.