prodej nemovitosti s dožitím

Prodej nemovitosti s dožitím, často známý také jako prodej nemovitosti s věcným břemenem „na dožití“, představuje zajímavý koncept spojující nejen financování důchodu. Tato strategie umožňuje majiteli nemovitosti prodat svůj majetek a zároveň si zajistit možnost žít v nemovitosti na kterou je zvyklý. V tomto článku se zaměříme na důležité aspekty prodeje nemovitosti s dožitím a jak tohoto způsobu využít. 

Výhody prodeje nemovitosti s dožitím

 1. Zisk hotovosti z prodeje nemovitosti: Prodej nemovitosti s dožitím umožňuje majiteli získat pevnou cenu za nemovitost.  To může být zvláště atraktivní pro seniory, kteří si chtějí zajistit finanční stabilitu ve stáří, užít si ještě důchodu. 

 2. Zajištění dědiců: Majitelé nemovitostí mohou prodat svůj majetek a zároveň zabezpečit dědictví pro své potomky. I když nemovitost přechází na nového majitele, původní majitel má právo ji nadále užívat.

 3. Zabezpečení dožití: Při prodeji nemovitosti s dožitím má majitel jistotu, že ať se stane cokoli, bude mít zajištěno bydlení a základní životní potřeby. To je obzvláště uklidňující pro starší generaci.

 4. Odbourání dědických sporů: Tento způsob prodeje nemovitostí může snížit pravděpodobnost dědických sporů, protože podmínky prodeje s dožitím jsou jasně definovány a majitel má jistotu, že bude moci v nemovitosti zůstat. Takže může ihned rozdělit prostředky v případě zájmu mezi budoucí dědice.

  Jak prodej s dožitím funguje

  Prodej nemovitosti s dožitím spočívá v prodeji nemovitosti s podmínkou, že původní majitel má právo v ní zůstat bydlet po zbytek svého života. Tato doživotní užívání nemovitosti je vymahatelné a zajišťuje stálý bydlení původního majitele. Po jeho úmrtí pak nemovitost přechází na nového majitele. Vše je právně ošetřeno tak, aby mohli lidé v nemovitosti zůstat a neměli strach, že je časem někdo vystěhuje. Spolupracujeme s důvěryhodnými a spolehlivými investory. 

  Postup při prodeji nemovitosti s dožitím zahrnuje několik důležitých kroků:

  1. Konzultace s odborníkem: Začněte konzultací s realitním makléřem nebo právním expertem, kteří mají zkušenosti s prodejem nemovitosti s dožitím. Tito odborníci vám mohou poskytnout informace o možnostech, právních aspektech a finančních důsledcích této strategie.

  2. Stanovení hodnoty nemovitosti: Nechte si zpracovat odhad pro aktuální tržní hodnotu nemovitosti. To může být základem pro dohodu s budoucím kupcem a stanovení podmínek prodeje.

  3. Výběr kupce: Najměte si na prodej realitního makléře, který Vám sežene kupce. Najít kupce, který bude souhlasit s podmínkami prodeje nemovitosti s dožitím je o dost náročnější než najít kupce pro běžný prodej. 

  4. Sestavení smlouvy: Seznamte se s právními požadavky a sestavte smlouvu, která bude obsahovat podmínky doživotního užívání nemovitosti a práva kupce. Přesně si nechejte vysvětlit podmínky. 

  5. Notářské záznamy: Smlouvu můžete nechat ověřit u notáře, aby byla platná a závazná pro obě strany.

  6. Zápis věcného břemene: Je důležité zajistit, že věcné břemeno dožití bude správně zaznamenáno v katastru nemovitostí.

  7. Převod nemovitosti: Vklad na katastr pro změnu vlastníka. 

Prodejní hodnota nemovitosti u prodeje s doživotním břemenem

Tržní hodnota nemovitosti s věcným břemenem „na dožití“ se může lišit od tržní hodnoty při normálním prodeji z několika důvodů. Především zde hraje roli fakt, že kupující nemá okamžitý a neomezený přístup k nemovitosti. Tento faktor může ovlivnit cenu, neboť nový majitel bude muset počkat na plné vlastnické právo až po úmrtí původního majitele. 

Z tohoto důvodu se tržní hodnota nemovitosti s věcným břemenem „na dožití“ obvykle snižuje ve srovnání s normálním prodejem. Kupující bere v úvahu tyto omezení a investuje do nemovitosti s vědomím, že plné vlastnictví a využití nemovitosti budou zajištěny až po uplynutí dohodnutého časového období. Při stanovování ceny také mohou hrát roli faktory jako délka očekávaného dožití původního majitele, možnosti platby nájemného atd. 

V případě zájmu o zprostředkování prodeje s věcným břemenem dožití, nás neváhejte kontaktovat. 

 
 

NEZÁVAZNÝ DOTAZNÍK ODHAD CENY NEMOVITOSTI ZDARMA S VĚCNÝM BŘEMENEM

KONTAKTUJTE MĚ

Brno a okolí

Telefon

+420 773 750 076

Email

bara.hlavkova@re-max.cz

Rádi Vám pomůžeme s profesionálním a rychlým prodejem nemovitosti. Vždy se snažíme získat co nejvyšší cenu, například aukcí nemovitosti.