Rozvod: Jak prodat nemovitost ve společném vlastnictví

Rozvod je náročným obdobím, které přináší mnoho změn a rozhodnutí. Jedním z těchto rozhodnutí může být prodej nemovitosti, kterou jste sdíleli s bývalým partnerem. Prodat nemovitost ve společném vlastnictví po rozvodu může být komplikované, ale s náležitou přípravou a spoluprací lze tento proces zvládnout efektivně. V tomto článku se podíváme na kroky, které je třeba udělat, a rady pro prodej nemovitosti během rozvodu.

Vzájemná dohoda o prodeji nemovitosti

Dohoda o prodeji nemovitosti, kterou vlastní oba manželé, je klíčovou shodou v procesu rozvodu. Tato dohoda stanoví podmínky pro prodej a rozdělení finančních prostředků z něj. Při dohodě byste měli  zvážit následující body:

 1. Identifikace nemovitosti: tvorba tržního odhadu, abyste věděli kolik můžete za nemovitosti při prodeji utržit. 

 2. Podmínky prodeje: Měli byste zvážit podmínky, za kterých bude prodej probíhat, co od prodeje očekáváte, časový horizont, vypracování dokumentace, návazné prodeje k prodeji. 

 3. Rozdělení finančního Výnosu: Dohoda by měla stanovit, jak budou finanční prostředky z prodeje rozděleny mezi manžely. To zahrnuje určení, jaká částka půjde na splacení dluhů například hypotéky, společných nákladů a jaká bude částka, kterou každý z manželů obdrží.

 4. Podíl na nákladech: Je třeba určit, jak budou rozděleny náklady spojené s prodejem nemovitosti, včetně provize pro realitního makléře a právních poplatků.

  Prodej nemovitosti nařízený soudem při rozvodu
  V některých případech se manželé po rozvodu nemohou dohodnout na prodeji společné nemovitosti dobrovolně, a proto je soud nucen zasáhnout a nařídit prodej. Prodej nemovitosti nařízený soudem může být složitý proces, ale je důležité být připraven na to, co bude následovat. Zde je, co můžete očekávat:

 1. Nařízení soudu: Soud nařídí prodej nemovitosti na základě rozsudku rozvodu. Toto nařízení může obsahovat podrobnosti ohledně ceny, termínu prodeje a dalších podmínek.

 2. Spolupráce s realitním makléřem: Většinou doporučujeme vybrat realitního makléře, který bude zodpovědný za prodej nemovitosti. Je důležité spolupracovat s tímto makléřem a zajistit, aby byla nemovitost připravena pro prohlídky a prodej.

 3. Dohled nad procesem: Soud může určit, jakým způsobem budou manželé spolupracovat při prodeji, včetně komunikace s makléřem a kupci.

Prodej nemovitosti nařízený soudem po rozvodu je procedura, kterou je třeba brát vážně a dodržovat veškerá nařízení soudu. Je důležité zajistit, aby proces probíhal hladce a že oba manželé spolupracují v souladu s nařízením soudu. Spolupráce s právním odborníkem a realitním makléřem může zjednodušit tento proces a zajistit, že jsou dodrženy všechny právní předpisy.

I když prodej nemovitosti po rozvodu může být emocionálně náročným procesem, vždy je lepší, pokud se manželé dokážou dohodnout a spolupracovat na prodeji společně. Tímto způsobem mohou sami ovlivnit podmínky prodeje, a to včetně stanovení ceny a termínu prodeje. Společná dohoda dává oběma stranám kontrolu nad procesem a může minimalizovat stres a konflikty. Spolupráce s realitním makléřem může dále usnadnit tento proces. Makléř má zkušenosti s prodejem nemovitostí a může pomoci s oceněním nemovitosti a zajištěním, aby prodej probíhal co nejhladčeji. Navíc, když manželé prodají svou společnou nemovitost, mohou se také obrátit na makléře pro pomoc s výběrem nového bydlení a s návazným procesem stěhování, aby si zajistili plynulý přechod do nového života. Spolupráce a dohoda jsou klíčovými faktory při prodeji nemovitosti po rozvodu, které mohou pomoci minimalizovat stres a zajistit, že vše proběhne hladce.

Koupě nemovitosti jedním z manželů

Při majetkovém vypořádání v rámci rozvodu může dojít k situaci, kdy si jeden z manželů přeje zachovat vlastnictví určité nemovitosti pro sebe. V takovém případě nemusí dojít k veřejnému prodeji a obvykle postupuje následovně:

Manželé se nejprve dohodnou na podmínkách vypořádání majetku, včetně nemovitosti. Poté, co dojde k dohodě, může se konat koupě-prodej nemovitosti. To zahrnuje uzavření kupní smlouvy, ve které jsou stanoveny podmínky koupě, včetně ceny, platebních podmínek a dalších relevantních podrobností.

Následně dochází k samotnému převodu vlastnických práv k nemovitosti z jednoho manžela na druhého. Tento převod bývá obvykle zaznamenán v místním katastru nemovitostí nebo jiném relevantním registru, čímž se oficiálně potvrzuje nový vlastník nemovitosti.

V případě zájmu o zprostředkování prodeje nemovitosti nás neváhejte kontaktovat. 

 

DOTAZNÍK ODHAD CENY NEMOVITOSTI ZDARMA

KONTAKTUJTE MĚ

Brno a okolí

Telefon

+420 773 750 076

Email

bara.hlavkova@re-max.cz

Rádi Vám pomůžeme s profesionálním a rychlým prodejem nemovitosti. Vždy se snažíme získat co nejvyšší cenu, například aukcí nemovitosti.