Vypořádání spoluvlastnického podílu soudní cestou

Pokud právě řešíte dědické řízení, mohli jste se dostat do situace, kdy si nevíte rady, jak se s ostatními dědici dohodnout a jak se s ostatními vypořádat. Protože se s Vámi například vypořádat vůbec nechtějí, nebo chtějí ale za nevýhodných podmínek. Ještě, než byste však požádali soud o vypořádání, můžete zkusit odprodat Váš podíl investorovi. 

Pokud byste se rozhodli jít soudní cestou tak, s ohledem na institut spoluvlastnictví platí pravidlo, že nikdo nemůže být nucen ve spoluvlastnictví setrvat (§1140 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku). Právní předpisy nám vymezují tři způsoby vypořádání spoluvlastnictví, a to:

  • rozdělení společné věci
  • přikázání společné věci za přiměřenou náhradu – zde soud musí brát v potaz, zda je schopen některý ze spoluvlastníků uhradit věc ostatním spoluvlastníkům. 
  • dražba spoluvlastnického podílu – Pokud není možné věc rozdělit, ani ji přikázat některému ze spoluvlastníků. Rozhodne soud o prodeji ve veřejné dražbě. K tomuto kroku soud přistoupí i v případě, že některý spoluvlastník má zájem, ale nemá finanční prostředky k úhradě náhrady spoluvlastníkům a nelze předpokládat, že je v nejbližší době získá.

Chcete-li zvážit všechny možnosti než do soudního sporu půjdete. Kontaktujte nás

Pokud přemýšlíte nad prodejem spoluvlastnického podílu, kontaktujte nás

RE/MAX PROFESSIONAL PARTNERS

BRNO A OKOLÍ

telefon

+420 773 750 076

Email

bara.hlavkova@re-max.cz

Rádi Vám pomůžeme s profesionálním a rychlým prodejem nemovitosti. Vždy se snažíme získat co nejvyšší cenu, například aukcí nemovitosti. Obraťte se na nás pro zhotovení odhadu zdarma. Pokud řešíte nemovitost jako pozůstalost v dědickém řízení, jsme Vám také k dispozici a máme s tím bohaté zkušenosti. Nebojte se nás kontaktovat, jen tak pro nezávaznou konzultaci